Produkcijska muzika

U ponudi imamo preko 10 muzičkih bibioteka (Music library) sa preko 100.000 kompazicija. Ove

biblioteke sadrze muziku i tonske efekte visoke produkcije u .mp3 i .wav formatu, koji zadovoljavaju

sve produkcione potrebe (spotovi, špice, džinglovi, background muzika, muzika za podvlačenje)

modernih TV i radio stanica, ali i filmskih i TV produkcija.

Ovo je najbrži i najekonomičniji način da obezbedite muziku za svoju produkciju. Sve pesme su dostupne uz unapred klirovana sinhronizacijska i master prava, tako da se mogu koristiti odmah, bez dugog čekanja na odobrenje. Naš tim vam može pomoći i u samom kreativnom procesu odabira muzike.

Neki od kataloga koje zastupamo su:

 • WESTAR MUSIC (USA)
 • NON-STOP MUSIC (USA)
 • SONGS TO YOUR EYES (USA)
 • IN THE GROVE (USA)
 • ABSOLUTE MUSIC LIBRARY (GB)
 • MUSIC CANDY (GB)
 • BOOM MUSIC (GB)
 • RELIABLE SOURCE MUSIC (GB)
 • FONTANA MUSIC LIBRARY (Češka)
 • SOUNDIVA (Italija)
 • MUSIC SHOP (Francuska)

Kontaktirajte nas za više informacija o uslovima korišćenja kako celih paketa, tako i pojedinačnih kompozicija.