U SLUŽBI MUZIKE

  • Administracija autorskih i srodnih prava u celom svetu za autore i nosioce prava
  • Registracija dela u društvima za kolektivno ostvarivanje i praćenje tantijema
  • Direktno članstvo u stranim društvima ZAMP (Hrvatska), SAZAS (Slovenija), PRS (Velika Britanija)
  • Administracija fonogramskih prava za pojedince i izdavače u zemlji i inostranstvu
  • Pravna pomoć i zaštita